Nosnice

Ponúkame Vám nosnice po prvej znáške - 10 až 12 mesačné.
V ponuke je plemeno Lohmann.